Ingeniørstudentar sommaren 2021

Leirvik har rundt 70 ingeniørar som for tida jobbar med prosjekt både innan offshore, bruer og akvakultur.

Me jobbar med alt frå konseptutvikling til detaljengineering og oppfølging av fabrikasjon. Me søkjer difor deg som kan tenke deg å jobbe i eit slikt miljø og som studerer fag relevant for dette innan ein av områda som er lista opp under.

Me treng din kunnskap og entusiasme!

Apply before

January 31, 2021