Leiar planavdeling/senior planleggar

Leirvik AS søkjer etter ein leiar for planavdelinga som har erfaring frå prosjektplanlegging av større prosjekt. Du vil vera personalleiar og jobba tett med våre planleggarar og våre prosjekt. Våre planleggarar inngår i prosjektleiinga, og har ansvar for å leia planarbeidet i prosjektet i samsvar med prosjektet sin overordna strategi, målsetting og retningslinjer.

Søknadsfrist

October 17, 2021