NDT inspektør

Leirvik har ei aukande arbeidsmengd, og me ønskjer difor å utvida vårt team med NDT inspektør for arbeid på eigne prosjekt på Stord, og på kundane sine lokasjonar onshore og offshore.

Søknadsfrist

October 31, 2021