Røyringeniør

Leirvik AS søker ein ingeniør med bakgrunn og/eller erfaring innan piping layout/mekanisk, og med interesse for 3D-modellering og -koordinering. 
Me ønsker ein ingeniør med bachelor-grad, men vurderer også andre med relevant erfaring og utdanning.  

Søknadsfrist

April 11, 2021