Systemingeniør

Leirvik AS er leiande leverandør av bustadhotell og modular til offshoreindustrien nasjonalt og internasjonalt. Vår solide kompetanse og lange erfaring innan prosjektering, bygging og gjennomføring vert understøtta av IT-systema våre. Me søkjer difor etter ein systemingeniør som kan vera med å utvikla Leirvik AS inn i framtida.

Apply before

January 22, 2021