Planleggar

Leirvik AS søkjer planlegger med erfaring frå prosjektplanlegging av større prosjekt. 

Våre planleggarar inngår i prosjektleiinga, og har der ansvar for å leia planarbeidet i prosjektet i samsvar med prosjektets overordna strategi, målsetting og retningslinjer.

Søknadsfrist

June 30, 2021