Lærlingar

Me søkjer lærlingar innan følgjande fag:

  • Lærling i Aluminiumskonstruksjonsfaget
  • Lærling i Industrirøyrleggjarfaget
  • Lærling i Sveisefaget

Ta kontakt med Linda eller Per om du vil vita me meir eller send søknad via Ytre Sunnhordland Opplæringskontor.

Søknadfrist 1.mars 2022

MIL VIL GJERNE HA DEG MED INN I FRAMTIDA