Leirvik fyller 75 år!

1946–2021

Leirvik fyller 75 år!

Leirvik har vore gjennom mange ulike fasar; frå ombygging og reparasjonar av båtar, frå fiskefartøy og lasteskip til bustadhotell, og frå stål til aluminium.

I dag har me eit breitt ingeniørmiljø som utviklar teknologi og løysingar som vert nytta for å byggja og vedlikehalda bustadhotell, både på eige verft på Stord og offshore. Ein unik kompetanse som me no også tar med oss inn i nye områder; akvakultur, infrastruktur og havvind.

Spennande innblikk og saker frå historia vår vil bli lagt inn på denne sida i tida som kjem. Dei første 50 åra er historiane basert på utdrag frå jubileumsboka frå 1996, med forfattar Alf Terje Myklebust – følg med!

Les og sjå historia til Leirvik

Få eit innblikk i historia vår!

1960-åra
1965
Slutten av 60-talet
1969
1974
1980
1980-talet
1988
1988
2001
2017-2021